MAINOS

MAINOS

Ihana, tärkeä kahvitauko!

Kahvitunnilla kokoonnutaan yhteen, vaihdetaan kuulumisia ja ajatuksia sekä nautitaan ansaitusta lepohetkestä työn lomassa. Kahvitunti rytmittää työpäivää ja ylläpitää kaikkien työssäjaksamista. Parhaimmillaan se kohentaa koko työyhteisön yhteenkuuluvuuden tunnetta.
Meidän suomalaisten puheessa usein vilahteleva ”kahvitunti” on sinänsä harhaanjohtava termi, että todellisuudessa kyse on pienestä lepotauosta tunnin kahvittelun sijaan. Tauotussäädöksissä ilmenee jonkin verran alakohtaista vaihtelua, mutta kahvitauon venyttäminen tunnin mittaiseksi on epäreilua työtovereita kohtaan – ja harvalla alalla on muutenkaan varaa moiseen. Etenkin palveluammateissa ja vuorotöissä, joissa ollaan jatkuvasti suorassa asiakaskontaktissa, yhdessä sovituista taukokäytännöistä kiinnipitäminen on työyhteisön toimivuuden kannalta elintärkeää.

Usein kuulee myös puhuttavan ”lakisääteisestä kahvitauosta”. Työturvallisuuslaissamme ei silti ole määräystä kahvitauon pitämisestä, mutta monissa alakohtaisissa työehtosopimuksissa on säädetty tällaisista ruokatunnin lisäksi pidettävistä tauoista. Kahvitauko voi kulkea virvoketauon nimellä, ja niitä voi olla kaksikin, työpäivän pituudesta riippuen. Työnantajan tehtävänä on huolehtia näiden virkistäytymistaukojen toteutumisesta.

Monella alalla kilpailu on nykyään kovaa, joten tunnollinen ja kunnianhimoinen työntekijä saattaa herkästi jättää taukoilut väliin silloin, kun töiden määrä on kasautunut suureksi. Virkistäytymistauot vaikuttavat kuitenkin työssä jaksamisen ohella työn jälkeen. Tauotta raataminen ei tutkimusten valossa lisää työn tuottavuutta.

Yhteiset kahvitauot ovat tärkeitä myös työyhteisön hyvinvoinnin ja yhteishengen kannalta. Jos kahvihuoneessa on hyvä tunnelma, tieto kulkee vapaasti, ideoita syntyy ja työntekijät latautuvat. Kahvitaukokäytännöt kielivätkin paljon työpaikan yleisestä hyvinvoinnista. Heikko yhteishenki jakaa ihmiset helposti kahvittelemaan kuppikunnittain tai yksin. Kahvitauoissa säästäminen puolestaan on lyhytnäköistä toimintaa, joka näkyy pian koko työyhteisön uupumisena.

Työskentelitpä sitten konttorissa, myyntilattialla, ravintolassa, terveydenhuollossa tai tien päällä, kahvitauko on oiva keino latautua töiden lomassa. Kupillisen yhteydessä kannattaa myös haukata välipalaa mutta muistaa samalla, ettei kahvitunnin tarkoitus ole korvata ruokatuntia.


Tekstin lähteenä on käytetty seuraavia Tehyn, PAMin ja Talouselämän artikkeleita:

http://www.alavenyliikaa.fi/ruokatauko.html
https://www.pam.fi/wiki/tauotus.html
http://www.talouselama.fi/tyoelama/kahvitauko+paljastaa+tyopaikan+hengen/a2030773
http://fi.wikibooks.org/wiki/Työoikeus/Työaika
MAINOS
Lue myös:

MAINOS