Kevään 2013 ylioppilaat

Kevään 2013 ylioppilaiden nimet on saatu ylioppilastutkintolautakunnalta. Listoissa ovat vain ne ylioppilaat, jotka ovat suorittaneet tutkintonsa loppuun tämän kevään tutkinnossa ja jotka myös saavat lukion päättötodistuksen. Osa uusista ylioppilaista on kieltänyt nimensä julkaisemisen. Listoissa eivät ole ne ylioppilastutkinnon hyväksytysti suorittaneet, joilta puuttuu lukion oppimäärään kuuluvia kursseja. Myöskään niitä ylioppilaita ei mainita, jotka ovat suorittaneet tutkinnon hyväksytysti jo joskus aiemmin mutta jotka saavat lukion päättötodistuksen vasta nyt.