Digitoday

Valikko

Tietotekninen kehitysyhteistyö vielä suunnitelmien tasolla

Tietoyhteiskuntaa pyritään rakentamaan kehitysmaihin kehitysyhteistyövaroin. Suurin osa hankkeista on vasta suunnitteilla.
Tietoyhteiskuntaa pyritään rakentamaan kehitysmaihin kehitysyhteistyövaroin. Suurin osa hankkeista on vasta suunnitteilla.

Tietoyhteiskuntaan ja tietotekniikkaan liittyvä kehitysyhteistyö ei juurikaan näy kansainvälisissä tai kansallisissa kehitysyhteistyötilastoissa, vaikka erilaisia käytännön hankkeita on eri puolilla maailmaa jo ehditty toteuttaa. Suurimmaksi osaksi ollaan kuitenkin vasta ajatusten ja suunnitelmien tasolla.

Suomella on kehitysyhteistyötä varten mietitty tietoyhteiskuntavisio, mutta sitä ei ole vielä käytännössä juuri päästy toteuttamaan.

Ulkoministeriön kehitysyhteisötyöosaston talousneuvonantaja Tuukka Castrén odottaa Genevessä ensi vuonna järjestettävältä World Summit For Information Society -konferenssilta ja sen valmisteluprosessilta paljon. Konferenssissa kaikki asianosaiset eli kehitysmaat, teollisuusmaat, yritykset ja kansalaisjärjestöt pääsevät kertomaan, mitä ne haluavat, mitä ne ovat valmiita tekemään ja mitkä asiat ovat kustakin tärkeitä.

"Tällä hetkellä tilanne on vähän hakusessa: meillä on katto korkealla ja seinät levällään. Ajan mukanaan tuomaa kokemusta tietoyhteiskunnan kehittämisestä kehitysmaissa ei vielä ole, eikä meillä ole vielä valmista yhteistyöverkostoa esimerkiksi suomalaisten IT-yritysten ja asiantuntijoiden joukossa. Metsä- ja vesialan yritysten kanssa olemme tehneet yhteistyötä jo pitkään, mutta IT-alan yritykset ovat uusia kumppaneita."

Runsaasti julkisen sektorin hankkeita toteuttanut TietoEnator voisi olla yksi mahdollinen IT-kehitysyhteistyön käytännön toimija. TietoEnatorin julkisen sektorin liiketoiminta-alueen viestintäjohtaja Anna Vuolanen vahvistaa kuitenkin Castrénin näkemyksen tilanteesta.

"Kehitysyhteistyönä tehtäviä hankkeita kohdemaissa meillä ei ole", Vuolanen sanoo. "Asia on kuitenkin tärkeä ja mielenkiintoinen".

Tekniikka ei ole itseisarvo

Suomalainen kehitysyhteistyö on muuttunut sitten 1970-luvun, jolloin kehitysmaihin vietiin lähinnä erilaisia koneita ja urakoita miettimättä aina juurikaan sitä, mitä maa itse mahdollisesti tarvitsisi tai haluaisi. Nykyään kehitysyhteistyötä tehdään entistä harvemmissa maissa, mutta entistä syvemmin. Tarkoitus on nimenomaan tukea paikallisia hankkeita.

Kehitysyhteistyö on määritelty osaksi Suomen virallista ulkopolitiikkaa, ja sen tavoitteena on köyhyyden vähentäminen. Kehitysyhteistyövaroja on lisäksi yhä enemmän suunnattu ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja demokratian edistämiseen sekä oikeusvaltion ja hyvän hallinnon tukemiseen.

Suomi rahoittaa myös laajempiin ohjelmiin liittyviä hallinnon tukihankkeita, jotka edistävät hyvän hallinnon juurtumista ja kehittävät tietoyhteiskuntaa. 2001 Suomen kahdenvälisen kehitysyhteistyön merkittävimmät kumppanimaat olivat Mosambik, Tansania, Jugoslavia ja Nicaragua.

"Tietotekniikka on kehitysyhteistyössä väline, ei itseisarvo. Mieluummin puhunkin tietoyhteiskuntakehityksen tukemisesta. Julkishallinnon tietotekniikkaa kehittämällä pystytään vaikuttamaan myös isompiin asioihin, koska kehitysmaissa infrastruktuuri on ylipäätään heikko", Castrén linjaa.

Julkishallinto tarvitsee tietojärjestelmiä

Julkisessa keskustelussa on esitetty väitteitä, joiden mukaan kehitysmaihin ei ole mitään järkeä viedä tietotekniikkaa niin kauan kuin ihmisiltä puuttuu perusasioita, kuten puhdasta vettä. Castrén ei ole samaa mieltä.

"Puhdasta vettä ja tietoyhteiskuntaa on aivan turha asettaa vastakkain. Kehitysyhteistyön pääasiallisin tarkoitus on kuitenkin vähentää köyhyyttä ja luoda ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää talouskasvua. Köyhyyden vähentäminen onnistuu kehittämällä kansallisia valmiuksia kuten koulutusta, terveydenhuoltoa ja tietoyhteiskuntaa."

"On naiivia ajatella, ettei mitään voi eikä kannata tehdä ennen kuin kaikilla on esimerkiksi puhdasta vettä. Julkisen hallinnon vahvistaminen palvelee loppujen lopuksi myös yhteiskunnan vesihuoltoa. Julkishallinto ei voi toimia tehokkaasti ilman toimivia tietojärjestelmiä. Tietojärjestelmiä pitää kehittää rinnakkain talouselämän kehittämisen ja sosiaalisen kehityksen kanssa."

Tavoitteena avoin kansalaisyhteiskunta

Suomi on kansainvälisessä keskustelussa puhunut avoimen kansalaisyhteiskunnan puolesta. Käytännössä tällaisen yhteiskunnan toteutuminen vaatii tietotekniikkaa, mutta pelkkä tekniikka ei riitä, vaan laajoille kansanjoukoille täytyy luoda mahdollisuuksia käyttää sitä.

"Ei Internet tai tietokone tietenkään ratkaise esimerkiksi koulutuksen kaikkia ongelmia. Maailmalla on kuitenkin runsaasti esimerkkejä siitä, että tieto huonosti kansalaisiaan kohtelevien hallitusten teoista leviää Internetissä. Edistämällä tiedonvälitystä edistämme myös kansalaisyhteiskuntaa", Tuukka Castrén sanoo.

Suomelle on Castrénin mukaan tärkeää edistää tietoyhteiskuntaa kehitysmaissa "tasapuolisesti ja tasa-arvoisesti".

"Tasapuolisuus ja tasa-arvoisuus" tarkoittavat sitä, että tietoyhteiskuntaa kehitettäessä kiinnitetään erityistä huomiota naisten ja tyttöjen osallistumiseen. Tärkeää on myös se, että tietoyhteiskuntaa pyritään rakentamaan yhtä lailla maaseudulle kuin kaupunkiin. Sekä yhteiskuntaluokkien että valtaväestön ja mahdollisten etnisten vähemmistöjen väliset rajat pitäisi tietoyhteiskuntakehityksessä pystyä kumoamaan edes osittain.

Aloitteita riittää, käytännön toteutukset vähissä

"Tietoyhteiskunta kehitysyhteistyön kohteena on ajankohtainen. Erilaisia aloitteita tulvii joka puolelta. Niitä tulee sekä kumppani- että rahoittajamailta, YK-järjestöiltä, alueellisilta kehityspankeilta, Maailmanpankilta ja kansalaisjärjestöiltä", Castrén sanoo.

"Hankkeista ei tule olemaan pulaa sitten, kun käytännön työhön päästään. Tämä on vähän kuin ketsuppipullo: täynnä tavaraa, ja kun vähän ravistaa, niin johan alkaa tulla."

"Vaikka käytännön työn toteuttaminen ei ole vielä täysin selvillä, lähestymistapamme on oikea. Tietotekniikka on väline, jonka avulla tietoyhteiskuntaa kehitetään", Castrén sanoo. Hänen mielestään käytännön työ olisi selkeintä aloittaa tukemalla kansallisten tietoyhteiskuntastrategioiden valmisteluja ja pyrkiä edistämään kansallista tietoyhteiskuntakeskustelua esimerkiksi parlamenteissa.

"Kansalaisten saaminen mukaan keskusteluun näkyisi strategioiden sisällössä. Suomi edistäisi mielellään kansalaiskeskustelua, koska sen puolesta on paljon puhuttu kansainvälisesti."

Yksityinen sektori on perinteisesti ollut mukana suomalaisessa kehitysyhteistyössä. Kehitysyhteistyön ensisijaisena tarkoituksena on tukea kumppanimaan yhteiskunnan kehitystä eikä rahoittajamaan työllisyyttä.

"Kumppanimaan infrastruktuurin vahvistumisesta voi kuitenkin olla hyötyä myös rahoittajamaan yksityiselle sektorille, sillä vahvistuminen voi edistää kauppaa ja poikia muutakin kuin tavarantoimituksia", Castrén muistuttaa.

"Kehitysmaakauppa ei ole riskitöntä liiketoimintaa. Markkinat ovat yleensä pienet, mutta riskit suuret. Valtio voi olla mukana varmistamassa, että yhteistyö paikallisen julkisen vallan kanssa sujuisi mahdollisimman kitkattomasti ja yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaisesti. Myös kumppanimaan yksityiselle sektorille on varattu hankkeissa rooli."

Avoimen koodin ohjelmilta odotetaan paljon

Tieto- ja kansalaisyhteiskunnan lisäksi Suomi voisi puhua maailmalla avoimen lähdekoodin ohjelmistojen puolesta. Niillä on Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen tuottajan Juha Rekolan mukaan paljon etuja puolellaan.

"Avoimen lähdekoodin ohjelmistot ja käyttöjärjestelmät eivät välttämättä ole täysin ilmaisia, mutta hinnat ovat joka tapauksessa kaupallisia tuotteita halvempia. Länsimaissakin on yksityishenkilöillä vaikeuksia maksaa kaupallisten ohjelmistojen hintoja. Yrityksetkään eivät enää mukisematta suostu maksamaan mitä tahansa."

Rekolan mukaan monien kehitysmaiden hallitukset ovat ryhtyneet selvittämään, olisiko julkisen hallinnon tietojärjestelmät mahdollista siirtää toimimaan Linuxilla.

"Hinnan lisäksi avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla on puolellaan vapaus: lähdekoodi on julkinen ja muokattavissa. Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen yleistyminen vähentäisi myös piraattikopioiden käyttöä, mikä on kehitysmaissa aika yleistä."

Kieliversiot tärkeitä

Avoimet ohjelmistot ja käyttöjärjestelmät edistävät Rekolan mukaan myös tietotekniikan taitoja kehitysmaissa, joissa on matala peruskoulutuksen taso.

"Avoimet ohjelmistot opettavat, miten tietokone toimii ja miten se

Koska lähdekoodi on vapaasti muokattavissa, ohjelmista voi tehdä erilaisia kieliversioita.

"Kieliversiot ovat kehitysmaissa tärkeitä, koska monissa kehitysmaissa puhutaan valtakielen lisäksi useita muitakin kieliä."

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot ovat Rekolan mukaan selvästi yleistyneet kehitysmaissa.

"Avoimet ohjelmat ovat usein kehitysmaissa ainoa laillinen vaihtoehto, sillä toinen vaihtoehto ovat sitten piraattikopiot."

Kommentit

  Näytä lisää

  Näitä luetaan!

  1. 1

   Kommentti: Therese Johaugin tapauksen heikoin lenkki pysyttelee hiljaa julkisuudessa

  2. 2

   Murhaajaraiskaaja halusi taas vapaaksi säilöstä – oikeus oli eri mieltä

  3. 3

   Lidlin parkkimerkki herätti kysymyksen – ”Mihin isä pysäköi?”

  4. 4

   Kelan uskomaton pykälä kuohuttaa HS:n mielipideosastossa: Veljen vaimo joutui lopettamaan työnsä, jotta rahat riittäisivät...

  5. 5

   Therese Johaugin avopuolison outo käytös tiedotustilaisuudessa herätti norjalaislehden huomion

  6. 6

   Lindtmanin listat: Demari Huovinen näkee punaista – ”Olen pettynyt ja järkyttynyt”

  7. 7

   Teemu Selänne yllätti omistamansa ravintolan asiakkaat – fanit naureskelevat totiselle Instagram-kuvalle: ”Varovasti nyt ettei läiky yli”

  8. 8

   ”Sydän meinasi pysähtyä” – Waltteri Torikka kävi X Factorin kuvauksissa Lontoossa: Näin hän arvioi Saara Aallon mahdollisuuksia

  9. 9

   Rion olympialaisten dopingtestaamisen hirveät luvut julki – tässä epäonnistuttiin lähes 90-prosenttisesti

  10. 10

   Poliisi varoittaa Helsingissä leviävästä rikosilmiöstä – saaliit jopa kymmeniätuhansia euroja

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Yksityiskohta Therese Johaugin ulkonäössä herättää ihmetystä: ”Ei ole fiksua...”

  2. 2

   Vuokran jälkeen käteen 2800 €/kk – isä työtön, äiti omaishoitaja: näin kuusihenkinen Mäkisen perhe selviytyy

  3. 3

   Aiotko hyödyntää vanhan lain porsaanreiän? Viimeiset mahdolliset päivät käsillä nyt – koskee kaikkia ennen 19.1.2013 myönnettyjä ajokortteja

  4. 4

   Illuusio naisen reisistä leviää vauhdilla netissä – kun kuvan jujun tajuaa, sitä ei enää voi nähdä väärin

  5. 5

   Therese Johaugin avopuolison outo käytös tiedotustilaisuudessa herätti norjalaislehden huomion

  6. 6

   TS: Teinipojat heittivät tulikuumaa vettä tyttöjen päälle – teolla karmivat seuraukset

  7. 7

   Saara Aalto paljasti seuraavan X Factor -kappaleensa – esittää 740 miljoonaa katselukertaa keränneen megahitin

  8. 8

   Nuorelle naismiljonäärille 32000 euron sakot – kärähti huumeista, säilytti huolimattomasti aseita

  9. 9

   1994 syntynyt reserviläinen jäi panssariajoneuvon alle ja kuoli Säkylän varuskunnassa – rauhanturvakoulutus olisi loppunut ensi viikolla

  10. 10

   Salkkarien tropiikkilavasteet naurattavat – Tuottajakin riemastui: ”On sitä merta vähän sävytetty...”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Poista tämä ruksi – tai muuten Google tuntee nettihistoriasi nimelläsi

  2. 2

   Oppilas latasi videon nettiin, opettajasta välittömästi seksisymboli – onko Oksana maailman kuumin matikan maikka?

  3. 3

   Illuusio naisen reisistä leviää vauhdilla netissä – kun kuvan jujun tajuaa, sitä ei enää voi nähdä väärin

  4. 4

   Saara Aalto sekosi riemusta – X Factorin juontajalta huvittava kommentti

  5. 5

   Vuokran jälkeen käteen 2800 €/kk – isä työtön, äiti omaishoitaja: näin kuusihenkinen Mäkisen perhe selviytyy

  6. 6

   Yhdestä urheilumaailman kuuluisimmasta skandaalista pian 23 vuotta – mitä osapuolille kuuluu nykyään?

  7. 7

   Aiotko hyödyntää vanhan lain porsaanreiän? Viimeiset mahdolliset päivät käsillä nyt – koskee kaikkia ennen 19.1.2013 myönnettyjä ajokortteja

  8. 8

   Ritva löysi hylätystä varastosta yllätyksen: ”Vieläkin menee kylmät väreet, kun ajattelen asiaa”

  9. 9

   Pellejen pelottelu kostautui Kalliossa – johti yhteenottoon vastaantulijan kanssa

  10. 10

   Helsinkiläismies pääsi huijauksella jatkoon Talent Suomessa – ”Missä tässä on se talentti?”

  11. Näytä lisää

  Näitä luetaan!

  1. 1

   Kommentti: Therese Johaugin tapauksen heikoin lenkki pysyttelee hiljaa julkisuudessa

  2. 2

   Murhaajaraiskaaja halusi taas vapaaksi säilöstä – oikeus oli eri mieltä

  3. 3

   Lidlin parkkimerkki herätti kysymyksen – ”Mihin isä pysäköi?”

  4. 4

   Kelan uskomaton pykälä kuohuttaa HS:n mielipideosastossa: Veljen vaimo joutui lopettamaan työnsä, jotta rahat riittäisivät...

  5. 5

   Therese Johaugin avopuolison outo käytös tiedotustilaisuudessa herätti norjalaislehden huomion

  6. Näytä lisää
  1. 1

   Yksityiskohta Therese Johaugin ulkonäössä herättää ihmetystä: ”Ei ole fiksua...”

  2. 2

   Vuokran jälkeen käteen 2800 €/kk – isä työtön, äiti omaishoitaja: näin kuusihenkinen Mäkisen perhe selviytyy

  3. 3

   Aiotko hyödyntää vanhan lain porsaanreiän? Viimeiset mahdolliset päivät käsillä nyt – koskee kaikkia ennen 19.1.2013 myönnettyjä ajokortteja

  4. 4

   Illuusio naisen reisistä leviää vauhdilla netissä – kun kuvan jujun tajuaa, sitä ei enää voi nähdä väärin

  5. 5

   Therese Johaugin avopuolison outo käytös tiedotustilaisuudessa herätti norjalaislehden huomion

  6. Näytä lisää
  1. 1

   Poista tämä ruksi – tai muuten Google tuntee nettihistoriasi nimelläsi

  2. 2

   Oppilas latasi videon nettiin, opettajasta välittömästi seksisymboli – onko Oksana maailman kuumin matikan maikka?

  3. 3

   Illuusio naisen reisistä leviää vauhdilla netissä – kun kuvan jujun tajuaa, sitä ei enää voi nähdä väärin

  4. 4

   Saara Aalto sekosi riemusta – X Factorin juontajalta huvittava kommentti

  5. 5

   Vuokran jälkeen käteen 2800 €/kk – isä työtön, äiti omaishoitaja: näin kuusihenkinen Mäkisen perhe selviytyy

  6. Näytä lisää