Laura

Presidentinvaalit 2012

Valikko

Presidentinvaalit 2012

Oletteko kiusannut koulussa, Paavo Arhinmäki? Ja 49 muuta kysymystä

Ilta-Sanomien juttusarjassa presidenttiehdokkaat vastaavat 50 kysymykseen. Nyt vuorossa vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki.
Aluksi kysymyksiä, jotka liittyvät arvoihinne ja persoonaanne.

1. Mitkä ovat kolme tärkeintä arvoanne?

PA: Oikeudenmukaisuus, solidaarisuus ja tasa-arvo.

2. Kuka seitsemästä presidenttiehdokkaasta on mielestänne lähinnä omaa arvomaailmaanne?

PA: Varmasti monien ehdokkaiden arvoista löytyy yhteensopivia. Kukaan ei kuitenkaan nouse vasemmistolaisesta arvomaailmasta katsottuna selvästi esille.

3. Ketä Suomen edellisistä presidenteistä arvostatte eniten? Perustelkaa myös.

PA: Nyt on ajankohtaista arvioida presidentti Tarja Halosen kahta virkakautta. Minusta hän on onnistunut tehtävässään hyvin.

4. Seuraavan presidentin veroton palkkio nousee 126 000 eurosta 160 000 euroon vuodessa.

Onko palkkio

a) liian pieni,

b) sopiva,

c) liian suuri,

d) aiotte presidentiksi tultuanne palauttaa/lahjoittaa korotuksen?


PA: B. Sopiva. Presidentin palkkio voisi olla verollista tuloa. Vaikka sillä ei ole kansantaloudellista merkitystä, on se omalta osaltaan merkki siitä, että tuloeroja tasataan yhteiskunnassa verotuksen kautta.

5. Onko teitä tuomittu koskaan tuomioistuimissa?

PA: Kysymys ei liity politiikkaan, vaan menee henkilökohtaiselle tasolle.

6. Onko teidän tekemistänne käynnistetty esitutkinta, joka ei ole johtanut syytteeseen?

PA: Kysymys ei liity politiikkaan vaan menee henkilökohtaiselle tasolle.

7. Oletteko ollut tutkintovankeudessa, pidätettynä tai kiinniotettuna?

PA: Kysymys ei liity politiikkaan vaan menee henkilökohtaiselle tasolle.

8. Oletteko ollut poliisin putkassa?

PA: Kysymys ei liity politiikkaan vaan menee henkilökohtaiselle tasolle.

9. Jos olette saanut liikennesakkoja (esimerkiksi ylinopeussakkoja yms.), mikä on suurin saamanne sakko ja mistä se tuli?

PA: Kysymys ei liity politiikkaan vaan menee henkilökohtaiselle tasolle.

10. Oletteko koskaan kokeillut huumeita?

PS: Kysymys ei liity politiikkaan vaan menee henkilökohtaiselle tasolle.

11. Onko teillä jokin krooninen sairaus?

PA: Kysymys ei liity politiikkaan vaan menee henkilökohtaiselle tasolle.

12. Ottaisitteko presidenttinä huomioon hiilijalanjäljen koon virkamatkustamisessanne? Jos kyllä, niin miten?

PA: Ministerin ja erityisesti presidentin hiilijalanjälki on aivan liian suuri. Sitä pitää mahdollisuuksien mukaan pyrkiä pienentämään, mutta se on hankalaa tiukoissa aikatauluissa.

13. Pukeutuisitteko presidenttinä turkkiin tai turkishattuun?


PA: En ole koskaan pukeutunut turkiksiin enkä aio näin tehdäkään. Turkisten ja turkistarhauksen vastustaminen on osa työtä eläinten oikeuksien puolesta.

14. Onko teitä kiusattu koulussa?

PA: Kysymys ei liity politiikkaan vaan menee henkilökohtaiselle tasolle.

15. Oletteko itse kiusannut jotakuta koulussa?

PA: Kysymys ei liity politiikkaan vaan menee henkilökohtaiselle tasolle.

16. Mitä teistä ei tiedetä? Kertokaa ainakin yksi sellainen asia.

PA: Kysymys ei liity politiikkaan vaan menee henkilökohtaiselle tasolle.

17. Mitä sanaa käytätte eniten puheessanne?


PA: Vasemmisto

18. Mitä sanaa inhoatte eniten?

PA: Kvartaalikapitalismi

19. Mikä oli haaveammattinne lapsena?


PA: Ammattijalkapalloilija

20. Mikä on paras piirre luonteessanne, kun arvioitte asiaa tässä itse?


PA: Paras piirteeni on jaksavaisuus ja se, että olen kiinnostunut uusista asioista ja näkökulmista.

21. Entä mikä on huonoin piirre, kun arvioitte asiaa tässä itse?

PA: Huonoin piirteeni on se, että kiivastun helposti, josta on tosin ollut hyötyäkin politiikassa.

22. Miten hoidatte kuntoanne ja montako kertaa viikossa normaaliaikana?

PA: Jalkapalloilemalla ja muuten kuntoilemalla mahdollisimman usein.

23. Mikä on ns. "paheenne"?

PA: Luen iltapäivälehdet melkein joka päivä.

24. Onko hiustenne väri aito oma värinne?


PA: Kysymys ei liity politiikkaan vaan menee henkilökohtaiselle tasolle.

25. Mikä on lempiruokanne?

PA: Soijamakaronilaatikko

26. Jos ette asuisi Suomessa, missä maassa haluaisitte asua?

PA: Pidän Suomesta, enkä ole suunnitellut muuttamista muuhun maahan.

 

Kysymyksiä presidentin tehtävistä ja toiminnasta presidenttinä


27. Onko olemassa jokin sellainen rikos, josta mielestänne tekijää ei pitäisi päästää vapaaksi koskaan?

PA: On tärkeä, että oikeusvaltiossa säilyy armahtamisen mahdollisuus vaikka sitä ei käytettäisikään.

28. Onko olemassa jokin valtaoikeus, jonka haluaisitte antaa presidentille?


PA: Nykyiset presidentin valtaoikeudet ovat kohtuullinen kompromissi. Suomessa perustuslain muutos hyväksyttiin juuri tänä syksynä, joten uusia muutoksia ei lähitulevaisuudessa tarvita.

29. Mihin valtioon tekisitte presidenttinä ensimmäisen valtiovierailun?

PA: Perinteisesti Suomen presidentti on tehnyt ensimmäiset vierailunsa naapurimaihin. Tämä on hyvä käytäntö tulevaisuudessakin.

30. Tasavallan presidentti on puolustusvoimien ylipäällikkö. Luovuttaisitteko ylipäällikkyyden toiselle Suomen kansalaiselle?

a) kyllä välittömästi,

b) vain jos Suomea uhkaa jokin ulkoinen vaara tai uhkatekijä,

c) en missään tilanteessa


PA: Puolustusvoimien demokraattisen kontrollin kannalta on tärkeää, että tasavallan presidentti on ylipäällikkö. Ulkoisilla vaaroilla ei pidä ryhtyä spekuloimaan. Presidentin pitää rauhan aikana toimia niin, ettei konflikteja pääse syntymään.

31. Millä kielillä pystytte keskustelemaan?

PA: Suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

32. Jos tulette valituksi presidentiksi, osallistuisiko puolisonne niille valtiovierailuille, joihin myös hänet on kutsuttu?


PA: Jää nähtäväksi

33. Jos teidät valitaan presidentiksi, keitä lähipiiristänne muuttaisi Mäntyniemen virka-asuntoon kanssanne?

PA: Jää nähtäväksi.

34. Jos teidät valittaisiin presidentiksi, pitäisikö puolisonne siviilityönsä?

PA: Jää nähtäväksi.

 

Kysymyksiä ulkopolitiikan alueelta.


35. Perustuslain mukaan "Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa".

Luetteko tämän lauseen niin, että

a) presidentti johtaa Suomen ulkopolitiikkaa?

b) valtioneuvosto johtaa Suomen ulkopolitiikkaa?

c) presidentti ja valtioneuvosto johtavat ulkopolitiikkaa yhdessä tasavahvoina?


PA Kuten perustuslaissa sanotaan: presidentti johtaa ulkopolitiikkaa YHTEISTOIMINNASSA VALTIONEUVOSTON KANSSA. Tämä on hänen tärkein tehtävänsä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että valtioneuvosto tai eduskunta voitaisiin sivuuttaa.

36. Pidättekö mahdollisena, että toimikaudellanne eduskunta joutuu ratkaisemaan ulkopolitiikkaan liittyvän erimielisyytenne hallituksen kanssa?

PA: Tällainen ristiriita on lähihistorian valossa epätodennäköinen.

(37. Jos vastasitte kyllä, millainen ristiriita voisi olla?)

38. Olettakaamme, että Syyriassa puhkeaa sisällissota. Yhdysvallat ja Nato tukevat oppositiota, Venäjä maan hallitusta. Sota jäädyttää suurvaltojen suhteet.


a) Mitä tekisitte tasavallan presidenttinä?

PA: Olen jäsen hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa, joka johtaa edellä mainitussa yhteistoiminnassa Suomen ulkopolitiikkaa tasavallan presidentin kanssa. Tässä asemassa ja muutoinkin, on erittäin epäviisasta, jopa vaarallista lähteä spekuloimaan muissa maissa mahdollisesti syttyvillä konflikteilla ja sillä, miten Suomi tällaisessa kuvitteellisessa tilanteessa mahdollisesti toimisi.

b) Kuka on vaikutusvaltaisin henkilö, samalla ns. kaverinne, jolla tilanteessa soittaisitte?

PA: Vaikka henkilösuhteilla on merkitystä kansainvälisessä politiikassakin, ei tasavallan presidenttinä ongelmia voi ryhtyä selvittämään kaveruussuhteiden pohjalta. Pääministeri ja ulkoministeri olisivat loogiset ensimmäiset "kaverit", joille kilauttaisin.

39. Olettakaamme, että Ruotsi hakee Naton jäsenyyttä.

a) Mitä tekisitte?


PA: En pidä esitettyä skenaariota todennäköisenä. Suomi tekee joka tapauksessa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa itsenäisesti. Haluan puolustaa Suomen liittoutumattomuutta, en näe perusteita Suomen Nato-jäsenyydelle.

b) Kuka on vaikutusvaltaisin henkilö, samalla ns. kaverinne, jolla tilanteessa soittaisitte?

PA: Viittaan vastaukseen 38 b.

40. Olettakaamme, että lyhyen ajan sisällä jopa parikymmentä kaksoiskansalaisuuden omaavaa suomalaisvenäläistä lasta on viety Venäjälle vastoin lasten ja heidän suomalaisvanhempiensa tahtoa avioero- ja huoltajariitojen yhteydessä.

a) Mitä tekisitte?


PA: Lasten huoltajuuskiistoista ei pidä tehdä valtioiden välisiä kysymyksiä. Yleisemmin voi sanoa, että Venäjän liittyminen kansainväliseen lapsikaappausten ehkäisemistä koskevaan sopimukseen olisi myönteinen askel. Muutenkin Venäjän kiinnittyminen mahdollisimman vahvasti kansainväliseen sopimusjärjestelmään ja yhteistyöhön on myös Suomen etu – puhumattakaan hyödyistä Venäjälle itselleen.

b) Kuka on vaikutusvaltaisin henkilö, samalla ns. kaverinne, jolla tilanteessa soittaisitte?

PA: Viittaan vastaukseen 38 b.

41. Millä Suomen teidän mielestänne pitäisi korvata maamiinat, kun Suomi luopuu niistä päätettyään liittyä Ottawan sopimukseen?

PA: Maamiinoista luopuminen oli tärkeä ja oikea päätös. Sillä pyritään globaalisti pääsemään eroon erittäin vahingollisista maamiinoista. Suomen puolustusta muokataan nykyaikaiseksi monista syistä, mm. miinapäätöksestä johtuen.

42. Haluaisitteko, että EU:n ulkopuolella asuvien ulkomaalaisten oikeuksia Suomesta tontteja ja kiinteistöjä, rajoitettaisiin?

PA: En näe tähän perustetta.

43. Minkä näette syyksi siihen, että Venäjä on viime aikoina kritisoinut Suomea erityisen voimakkaasti? Esimerkkeinä mainittakoon ns. lapsikaappaukset, isoäitien käännytyspäätökset ja venäläisten vapaa-ajan asuntoihin tehdyt murrot itärajalla?

PA: Ei ymmärtääkseni Venäjän valtiojohto ole kritisoinut Suomea, vaan venäläisessä lehdistössä on kritisoitu Suomea. Pravda ei enää ilmesty.

 

Kysymyksiä muilta politiikan alueilta

44. Mikä on ennustuksenne Suomen työttömyysprosentista vuonna 2018?


PA: Selvää on, että sen pitäisi olla huomattavasti alempi kuin nyt. Erityisesti pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyttä pitää painaa selkeästi alas. Näin saisimme myös pidemmät työurat.

45. Pidättekö mahdollisena, että euro ei ole Suomen valuuttayksikkö vuonna 2018?


PA: Tulevaisuuden ennustaminen on tässä asiassa mahdotonta. Ne rahaliiton ongelmat, joita Vasemmisto nosti EMU-jäsenyyden alla esille, ovat kuitenkin selvästi tulleet nyt esiin.

46. Onko teidän mielestänne viime aikoina vähemmistöjen vastainen ilmapiiri lisääntynyt Suomessa?


PA: On valitettavan selvästi. Myös puheenvuorojen sävy on koventunut. Erityisesti maahanmuuttajia ja seksuaalivähemmistöjä, mutta myös monia muita kohtaan on esitetty puheenvuoroja, jotka ylittävät kaikki sopivaisuuden rajat. Poliittisten päättäjienkin taholta kuullaan puheenvuoroja, joissa ollaan valmiita kiistämään joidenkin vähemmistöryhmien ihmisarvo.

47. Mitä tekisitte sen poistamiseksi?

PA: Jo näissä presidentinvaaleissa vastuullisten ehdokkaiden pitää tehdä selvä pesäero tällaisiin puheisiin ja tehdä selväksi, etteivät ne ole hyväksyttäviä. Kukaan ehdokkaista ei voi vältellä tässä asiassa vastuutaan. Virheellisiä väitteitä pitää korjata osana kampanjaa kaikkialla, missä liikumme. Paras tapa vähentää vihapuhetta on se, että maahanmuuttajat pääsevät toimimaan tasavertaisina osana suomalaista yhteiskuntaa työn, koulutuksen ja vapaa-ajan kautta.

48. Toivotteko, että lakialoite, joka sallisi samaa sukupuolta olevien parien solmia avioliiton ja saada sitä myötä adoptio-oikeuden, etenee eduskunnassa laiksi?

PA: Kyllä, olen lakialoitteen kolmas allekirjoittaja. Ministerit eivät yleensä allekirjoita lakialoitteita, mutta tämä on niin tärkeä, että halusin olla sitä edistämässä. Toivottavasti laki astuu voimaan jo tällä eduskuntakaudella.

49. Pitääkö teidän mielestänne turvapaikanhakijoiden perheiden yhdistäminen tehdä

a) heidän omalla kustannuksellaan?

b) verovaroilla?

c) sekä että?


PA: Jokaisella ihmisellä pitäisi olla oikeus perheeseen. Tämä oikeus koskee myös turvapaikan saaneita. Suomessa turvapaikan saa vuosittain vähäinen määrä ihmisiä. Heidän perheenyhdistämisestään koituvat kustannukset ovat suomalaiselle yhteiskunnalle varsin pieniä.

50. Jos teistä ei tule seuraavaa tasavallan presidenttiä, mitä arvelette tekevänne vuonna 2015?

PA: Työ paremman Suomen puolesta varmasti jatkuu silloinkin.

Kommentit

  Näytä lisää
  Kommentointi on päättynyt

  Näitä luetaan!

  1. 1

   Suomessa on yöllä lämpimämpää kuin Espanjassa – meteorologi kertoo, mistä on kyse

  2. 2

   Tv:ssä piilotellun Minttu Räikkösen uskalias gaalatyyli julki – asun jujuna näyttävä kaula-aukko ja halkio

  3. 3

   Poliisi sai tuoreita vihjeitä sarjahukuttajasta – ”Etsintäkuulutettu on nähty aivan äsken”

  4. 4

   Yksi kuoli rekan pudottua moottoritieltä Lohjalla – erikoinen tapahtumaketju johti karmeaan turmaan

  5. 5

   Jaana, 54, sai Alkosta potkut pitkien kynsien takia: ”Tämän ikäiselle yksikätiselle naiselle ei töitä löydy”

  6. 6

   Erikoinen välikohtaus Kannelmäen asemalla – mies hyppäsi raiteille ja istui matkalaukun päälle

  7. 7

   Pizzalähettiä odotti imatralaisen kodin ovella harvinaisen röyhkeä kohtelu – kolmen pizzan hinnaksi tuli lopulta yli 350 euroa

  8. 8

   Axl Smith kirjoitti someen uhmakkaasti – uhrit ahdistuivat: ”Osa on kokenut uhkaavana”

  9. 9

   Ylipainoinen opiskelija laihdutti lähes puolet painostaan – on nyt mallikaunotar: Nöyryyttävä tilanne avasi silmät todellisuudelle

  10. 10

   Venla-voittaja Ville Virtasen, 55, kalenteri töistä tyhjä – ”Olen jo niin vanha, ettei toivominen kannata”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Tänään tv:ssä: Pihla Viitala täysin alastomana Hollywood-debyyttissään: ”En saanut silmiäni irti hänestä”

  2. 2

   Yle paljasti jo: Autovero pois – ajoneuvo- ja polttoaineveroja lasketaan

  3. 3

   Nainen synnytti salaa vessassa – raskaudesta tietämättömät vanhemmat havahtuivat pamaukseen

  4. 4

   Kimi Räikkösen saapuminen Hartwall-areenaan oli tarkoin varjeltu salaisuus – ”Sovimme Kimin kanssa, miten nämä asiat hoidetaan”

  5. 5

   Jaana, 54, sai Alkosta potkut pitkien kynsien takia: ”Tämän ikäiselle yksikätiselle naiselle ei töitä löydy”

  6. 6

   Axl Smith kirjoitti someen uhmakkaasti – uhrit ahdistuivat: ”Osa on kokenut uhkaavana”

  7. 7

   Yksi kuoli rekan pudottua moottoritieltä Lohjalla – erikoinen tapahtumaketju johti karmeaan turmaan

  8. 8

   Juopuneet suomalaiskaverukset lensivät ulos baarista juuri ennen ammuskelua – pelastuivat verilöylyltä

  9. 9

   Axl Smithin uhrien joukossa julkisuudesta tuttuja henkilöitä – tapaus tänään käräjillä

  10. 10

   Pizzalähettiä odotti imatralaisen kodin ovella harvinaisen röyhkeä kohtelu – kolmen pizzan hinnaksi tuli lopulta yli 350 euroa

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Madonna julkaisi haarovälikuvan – Piers Morgan: ”Oksensin aamupalani”

  2. 2

   Poliisi ampui miehen maaliskuussa – vainajan autosta löytyi kolkko kirje

  3. 3

   Valesotilas yritti huijata – Tiina vedättikin takaisin: ”Naurettiin ukkoni kanssa niin, että mahaan koski”

  4. 4

   Häikäisevän kaunis morsian! Mika Häkkinen ja Marketa pääsivät poroajelun kyytiin – suloiset lapset mukana

  5. 5

   Mikan ja Marketan rakkaustarina – saksalaislehti paljasti kaunottaren menneisyyden

  6. 6

   Perhe etsii vastausta kammottavaan kuvaan – mitä tai mikä ilmestyi yhtäkkiä yöllä kotipihalla otettuun valokuvaan?

  7. 7

   Kolme povekasta blondia: Natalie, 45, sekoitetaan jatkuvasti tyttäriinsä – erotatko kuvista kuka on äiti?

  8. 8

   Nainen synnytti salaa vessassa – raskaudesta tietämättömät vanhemmat havahtuivat pamaukseen

  9. 9

   Patrik Laineen sydän on puhdasta kultaa – vastasi pienen fanin kirjeeseen ikimuistoisella tavalla

  10. 10

   Suomalaisten kasvoilla näkyvä silmälasimalli on auttamattomasti out

  11. Näytä lisää

  Näitä luetaan!

  1. 1

   Suomessa on yöllä lämpimämpää kuin Espanjassa – meteorologi kertoo, mistä on kyse

  2. 2

   Tv:ssä piilotellun Minttu Räikkösen uskalias gaalatyyli julki – asun jujuna näyttävä kaula-aukko ja halkio

  3. 3

   Poliisi sai tuoreita vihjeitä sarjahukuttajasta – ”Etsintäkuulutettu on nähty aivan äsken”

  4. 4

   Yksi kuoli rekan pudottua moottoritieltä Lohjalla – erikoinen tapahtumaketju johti karmeaan turmaan

  5. 5

   Jaana, 54, sai Alkosta potkut pitkien kynsien takia: ”Tämän ikäiselle yksikätiselle naiselle ei töitä löydy”

  6. Näytä lisää
  1. 1

   Tänään tv:ssä: Pihla Viitala täysin alastomana Hollywood-debyyttissään: ”En saanut silmiäni irti hänestä”

  2. 2

   Yle paljasti jo: Autovero pois – ajoneuvo- ja polttoaineveroja lasketaan

  3. 3

   Nainen synnytti salaa vessassa – raskaudesta tietämättömät vanhemmat havahtuivat pamaukseen

  4. 4

   Kimi Räikkösen saapuminen Hartwall-areenaan oli tarkoin varjeltu salaisuus – ”Sovimme Kimin kanssa, miten nämä asiat hoidetaan”

  5. 5

   Jaana, 54, sai Alkosta potkut pitkien kynsien takia: ”Tämän ikäiselle yksikätiselle naiselle ei töitä löydy”

  6. Näytä lisää
  1. 1

   Madonna julkaisi haarovälikuvan – Piers Morgan: ”Oksensin aamupalani”

  2. 2

   Poliisi ampui miehen maaliskuussa – vainajan autosta löytyi kolkko kirje

  3. 3

   Valesotilas yritti huijata – Tiina vedättikin takaisin: ”Naurettiin ukkoni kanssa niin, että mahaan koski”

  4. 4

   Häikäisevän kaunis morsian! Mika Häkkinen ja Marketa pääsivät poroajelun kyytiin – suloiset lapset mukana

  5. 5

   Mikan ja Marketan rakkaustarina – saksalaislehti paljasti kaunottaren menneisyyden

  6. Näytä lisää