Johtamisessa korostuu avoimmuus

Johtamisen avoimmuus on tulevina vuosina entistä tärkeämpää suurten ikäluokkien eläköityessä ja työntekijäpulan pahentuessa.


- Yhteiskunta ja yrityksen sidosryhmät vaativat yritykseltä yhä enemmän avoimmuutta. Yrityksen suhde ulkomaailman vaikuttaa yrityskuvaan. Yrityskuvan vahvistuminen luo kilpailuetua yritykselle, joka pitää siitä huolta. Toisaalta huonolla yrityskuvalla yrityksen arvostusta voi helposti myös heikentää, Cloetta Fazerin konsernijohtaja Jesper Åberg toteaa.

Yrityskuvan ja tuotebrandin välillä ei saa olla ristiriitaa, koska hyvä yrityskuva myy myös yrityksen tuotebrandia. Työntekijät ja asiakkaat ovat yhä valveutuneempia ja haluavat yritykseltä läpinäkyvyyttä kuten esimerkiksi raaka-aineen tuoteketjusta.

- Kun Fazerin Sininen on valittu Suomen arvostetuimmaksi brandiksi, paikan ansaitseminen on ollut monen kymmenen vuoden työ. Hyvää brandi- ja työnantajamielikuvaa on pidettävä yllä koko ajan, ja yrityksen tavoitteet asettaa sen mukaisesti, Åberg muistuttaa.

Talous ja vastuu käsikädessä
  
Taloudelliset näkökohdat ja yrityksen sosiaalinen vastuu kulkevat käsi kädessä. Sosiaaliseen vastuuseen kuuluu työntekijöiden motivointi, sitouttaminen ja hyvinvointi työpaikalla.

- Hyvällä johtamisella on selkeä linkki työssä viihtymiseen ja jaksamiseen. Harvoin työuupumus tulee liian paljosta työstä vaan epäselvistä tavoitteista, rooleista ja vastuista. Johtajana pyrin painottamaan näiden merkitystä, ja ennen kaikkea viestimään niistä. Sitä kautta syntyy myös tulosta, Åberg sanoo. 

Åberg kehottaa niin työntekijöitä kuin johtajiakin kyseenalaistamaan ja kysymään, koska se asettaa kysyjän pohtimaan ja selkeyttämään asioita.

Pitkäjänteisyys kunniaan 

Yritys voi luoda työntekijöille entistä parempia puitteita kuten kuntosalin tai liikuntaseuran, mutta jokaisen tulee myös itse ymmärtää vastuunsa. Äärimmäisestä sitoutumisesta työhön on seurannut uupumisia.

- Varsinkin työelämässä aloittaville korostaisin pitkäjänteisyyden merkitystä. Työtä riittää tulevaisuudessakin, mutta omasta hyvinvoinnista on pidettävä huolta. Se on työntekijän ja työnantajan yhteinen intressi. Perhe, ystävät ja harrastukset ovat tärkeitä. Jos terveys järkkyy, kaikki muukin kärsii, Åberg muistuttaa.

- On hyvä kokeilla erilaisia töitä urallaan. Johtajuus on persoonallisuuskysymys, eikä asiantuntijuus ole välttämättä sama kuin johtajuus. Johtajuus lähtee omasta tahdosta ja tunteesta, ja siihen voi kasvaa pikku hiljaa, Åberg sanoo..

Hyvän johtajan ominaisuuksina Åberg pitää jämäkkyyttä ja selkeyttä sekä kykyä hahmottaa kokonaisuuksia ja koota tiimejä, joissa ”yksi plus yksi on enemmän kuin kaksi”.

- Sosiaaliset taidot ja sosiaalinen älykkyys ovat yhä tärkeämpiä johtajan työssä. Tietyissä tilanteissa johtajan pitää näyttää suuntaa omalla toiminnalla, ja vaikuttaa myös tunteiden kautta. Pitää tuntea syvällisesti johdettavat ja heidän arvonsa, ja sitä kautta pyrkiä rakentamaan iskukykyinen ”joukkue”.

Suomi ja Ruotsi samassa veneessä

Kaksi vanhaa perheyritystä Cloetta ja Fazer ovat olleet yhdessä seitsemän vuotta ja niiden yrityskulttuurit ovat yhä sulautumassa yhteen. Åberg ei näe suomalaisessa ja ruotsalaisessa johtamistavassa niin isoja eroja kuin yleensä puhutaan. Pikemminkin erot korostuvat molempien maiden sisällä.

- Vaikka kansainvälisistä markkinoista puhutaan paljon niin, että kaikki on muualla paremmin, haluaisin nostaa kunniaan paikallisuuden. Johtamiskulttuurimme, perinne ja lähestymistapa on meille rikkaus. Suomalainen johtaja pärjää Suomessa ja maailmalla olemalla oma itsensä, Åberg kannustaa.

Osaaminen ja ennen kaikkea johtaminen ovat konsernissa tärkeitä tekijöitä tulevaisuuden haasteita kohdattaessa.

- Haluan erityisesti painottaa johtamisen merkitystä yhtiön kaikilla tasoilla. Hyvä johtaminen on välttämätöntä, jotta voimme motivoida henkilöstöämme ja saada sen sitoutumaan niin, että nykyistä osaamista voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla, ja se saa myös tilaa kasvaa, Åberg sanoo.

Viestintä avainroolissa

Viestintä on tässä työssä erittäin tärkeä tekijä. Jos viestintä toimii joka tasolla, strategiat ja tavoitteet on helppo tuoda kaikkien tietoisuuteen. Näin myös roolit ja vastuualueet ovat kaikille selkeitä ja helposti ymmärrettäviä.

Hyvä johtaminen yhdessä toimivan sisäisen ja ulkoisen viestinnän kanssa vahvistavat Cloetta Fazerin myönteistä työantajakuvaa.

- Tämä on erityisen tärkeää aikana, jolloin eläkkeelle siirtyminen lisääntyy ja osaavasta työvoimasta käydään kovaa kilpailua. Tavoitteena ei ole pelkästään vahvistaa tavaramerkkejämme vaan myös nostaa imagomme yhtiönä ja työnantajana ykköseksi niin Ruotsissa kuin Suomessakin, Åberg korostaa.

Cloetta Fazerin koko toiminta perustuu arvoihin ja yhteisiin toimintaohjeisiin. Konsernin ydinarvot ovat avoimmuus, osaavuus, dynaamisuus ja pohjoismaisuus.

Arvot ja toimintaohjeet ohjaavat yrityksen työntekijöiden päivittäistä työtä. Ne ovat käytäntöjä eri osa-alueilla kuten suhteissa eri sidosryhmiin, ja ovat myös osana perehdyttämisohjelmaa konsernin rekrytoidessa uutta henkilöstöä.

Avoimmuuteen liittyy muun muassa avoin viestintä henkilöstölle ja muille sidosryhmille sekä suhteessa ympäristössä tapahtuviin muutoksiin ja asiakkaiden toiveisiin.

Dynaamisuus tarkoittaa muun muassa markkinoiden kehitysjohtajuutta ja muutoskykyisyyttä. Osaavuudessa korostuu tuotteiden laatu ja innostava yhteistyökumppanuus. Yhtiö on ylpeä pohjoismaisesta alkuperästään.

Cloetta Fazer tunnustaa YK:n Global Compact –aloitteen kymmenen periaatetta, ja pyrkii edistämään niitä omassa toiminnassaan. Näitä periaatteita ovat muun muassa ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vastuu ympäristöstä sekä korruption vastustaminen.

- Viesti, jonka yritys antaa ulospäin eri sidosryhmille, vaikuttaa ihmisten asenteisiin. Yrityskuva ei saa olla ristiriidassa tuotebrandin kanssa. Taloudelliset näkökohdat ja sosiaalinen vastuu kulkevat käsi kädessä, Åberg korostaa. 
  


VISIOSTA TAVOITTEISIIN

Cloetta Fazerin vision tavoitteisiin pääsemiseksi yhtenä keinona on määritelty motivoitunein, osaavin ja energisin henkilökunta.

- Tämä ohjaa kaikkea henkilöstön kehittämistä, kertoo henkilöstön kehittämispäällikkö Ritva Sormunen.

Rekrytointivaiheessa yhtiö kiinnittää  erityistä huomiota siihen, että hakija sopii Cloetta Fazer Makeisten kulttuuriin.

- Perehdytämme henkilöstömme talon tapoihin ja pelisääntöihin. Pyrimme myös hyödyntämään uusien tuloksentekijöiden näkemyksiä toimintamme kehittämisessä.

Esimiestyö on hyvää johtamispalvelua. Jokaisen on tiedettävä omaan työhön kohdistuvat odotukset ja tavoitteet, ja saatava edistymisestään palautetta.

- Palautekulttuurimme on vahva, ja siihen kuuluvat myös sisäiset, kasvokkain tapahtuvat asiakastyytyväisyyskeskustelut, joita pidetään säännöllisesti joko kahden kesken tai toiminnoittain, Sormunen sanoo.

Tavoitteena on luoda yhteistyön malli, jossa palaute on arvokas kehittymisen työkalu.

- Tavoitekeskusteluihimme sisältyy myös pitkän tähtäimen odotusten kartoittaminen niin organisaation kuin esimiestyön suhteen. Korostamme henkilökohtaista vastuuta ja mahdollisten epäkohtien rakentavaa esille tuomista. Esimies vie asioita eteenpäin tai perustelee, miksei jotain yksittäistä toivomusta kenties voida toteuttaa.

- Tarjoamme tuloksentekijöillemme monia henkilöstöetuja, ja pidämme huolta myös eläkkeelle siirtyneistä järjestämällä erilaisia retkiä ja kerhotoimintaa. Tuotannon sekä myynti- ja markkinointiorganisaatiomme yhdistymisen myötä uudistamme ja yhtenäistämme henkilöstöön liittyviä käytäntöjä, jotka kaikki on kuvattu Intrassa olevassa henkilöstökäsikirjassamme, Sormunen kertoo.

- Tänä vuonna suuri ponnistuksemme on strategiaprosessi, johon koko henkilöstö ensimmäistä kertaa osallistuu. Prosessi huipentuu kesäkuussa pidettävään Tullaan tutuiksi –strategiapäivään, jossa 800 tuloksentekijäämme muuttaa strategian arjen teoiksi innostavalla ja osaavalla tavalla, Sormunen sanoo.

Kehittämiskumppanina on jo useana vuotena toiminut Talent Partners.

- Onnistumisen edellytykset ovat varmasti olemassa, koska Cloetta Fazer Makeisissa on vahva kehittämisen kulttuuri sekä intoa puhkuva, määrätietoisesti työskentelevä henkilöstö. Cloetta Fazer Makeisissa ei tyydytä siihen, että menee hyvin vaan pyritään aina vielä parempaan, kertoo Sari Westerlund Talent Partnersista.

Kommentit

  Näytä lisää

  Näitä luetaan!

  1. 1

   Näin suomalaiset lorvailevat töissä: olemattomia palavereja ja harhauttavia ruutukaappauksia

  2. 2

   Autokonserni Laakkosen yt:t päätökseen – 77 irtisanotaan

  3. 3

   Töistä jäädään pois yhä useammin mielenterveyden pettäessä – ”Erityisen huolestuttavaa”

  4. 4

   Ekonomisti: Nyt uskotaan liikaa yksiöiden vetovoimaan – ”Yleensä paikalliset kuplat puhkeavat”

  5. 5

   Asuntokaupan kahtiajako repesi entisestään

  6. 6

   Viljelijät uivat syvissä vesissä: ”Tilanne pahempi kuin 90-luvun lamassa”

  7. 7

   Kiirettä pitää, koska kiire on statusta

  8. 8

   Berner: Seuraavan sukupolven 5G-verkot voivat tuoda Suomeen uusia operaattoreita

  9. 9

   Toisissa paikoissa kikytetään, toisissa ei – näin kävi Metalliliiton työpaikoilla

  10. 10

   Ammattilainen heivasi Stockmannin – "Kuihtuva, syvästi tappiollinen tavaratalo"

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Näin suomalaiset lorvailevat töissä: olemattomia palavereja ja harhauttavia ruutukaappauksia

  2. 2

   Ammattilainen heivasi Stockmannin – "Kuihtuva, syvästi tappiollinen tavaratalo"

  3. 3

   Miljardöörisijoittaja: Pankit lypsävät sinulta rahaa turhaan – sijoita sen sijaan näin

  4. 4

   HS: Useat kaapelikanavat saattavat sittenkin pimetä tiistaiyönä

  5. 5

   Viljelijät uivat syvissä vesissä: ”Tilanne pahempi kuin 90-luvun lamassa”

  6. 6

   Suomeen vuokrakatto 20 euroa neliöltä? Näin se vaikuttaisi tuensaajiin

  7. 7

   Autokonserni Laakkosen yt:t päätökseen – 77 irtisanotaan

  8. 8

   Asuntokaupan kahtiajako repesi entisestään

  9. 9

   Toisissa paikoissa kikytetään, toisissa ei – näin kävi Metalliliiton työpaikoilla

  10. 10

   Asuntojen hinnoissa saattaa piillä yllätyksiä – meri voi laskea arvoa jopa -20 %

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Nämä kuitit kannattaa säästää – ”Silloin kuittien on löydyttävä”

  2. 2

   Joukko tv-kanavia uhkaa pian pimentyä yli 1,5 miljoonassa kodissa

  3. 3

   Suomalaismies aikoo miljonääriksi 500 päivässä – näin hän sen tekee

  4. 4

   51 Siwaa ja Valintataloa suljetaan – tässä koko lista

  5. 5

   Asuntovelallinen, korkosi laskutapa on muuttumassa – varaudu nousuun

  6. 6

   Asuntojen hinnoissa saattaa piillä yllätyksiä – meri voi laskea arvoa jopa -20 %

  7. 7

   Yhä useampi menettää kotinsa – ”Ostetaan liian iso talo tai kallis asunto”

  8. 8

   Ammattilainen heivasi Stockmannin – "Kuihtuva, syvästi tappiollinen tavaratalo"

  9. 9

   Suomalaismies yritti saada 25 000 euron sairaalakuluja vakuutusyhtiöiltä – joutui mustalle listalle

  10. 10

   Uusi eläkemuoto houkuttelee työttömiä – hetken helpotus voi kostautua

  11. Näytä lisää