Näin koulutus nostaa palkkaa kunnissa

Mitä parempi koulutus, sen parempi palkka on keskimäärin kunnissa. Usein alemman koulutuksen saanut lyö kuitenkin selvästi pidemmälle opiskelleen. Katso oheisesta taulukosta yli 200 tutkinnon palkkatiedot kunnissa.


Lääketieteen tohtorin koulutus toi kunta-alalla viime vuonna eniten palkkaa. Säännöllisen työajan keskipalkka oli Tilastokeskuksen mukaan 5 725 euroa kuukaudessa.

Keskipalkkojen mukaan pätee sääntö: mitä parempi koulutus, sitä parempi palkka.

Jatkotutkinnon suorittaneiden keskipalkka on 4 265 euroa kuukaudessa Tilastokeskuksen luvuista laskien. Ylempi korkeakoulutus tuo 3 523 euroa, alempi korkeakoulutus 2 875 euroa, alin korkeakoulutus 2 580 euroa ja keskiasteen koulutus 2 115 euroa.

Jos on vain peruskoulu käytynä, kuuluu ryhmään muu tai tuntematon koulutus. Tämä ryhmän keskiansio on 1 948 euroa.

Tohtoreita ja
maistereita


Jatkotutkinto on takana lisensiaateilla ja tohtoreilla, ylempi korkeakoulututkinto esimerkiksi maistereilla ja diplomi-insinööreillä

Alemman korkeakouluasteen käyneitä ovat muun muassa peruskoulun opettajat, alemmat kandidaatit ja insinöörit.

Alimman korkeakouluasteen ovat suorittaneet esimerkiksi kotitalousopettajat, sihteerit ja teknikot.

Keskiasteen koulutettuja ovat puolestaan ammattikoulun käyneet ja ylioppilaat.

Erot alojen
kesken isot


Lyhyt koulutus voi kuitenkin tuoda huomattavasti paremman palkan kuin pitkä koulutus. Viime kädessä koulutusala ratkaisee.

Esimerkiksi tekniikka, lääketiede, talousala, luonnontieteet, kauppa ja opettaminen sekä suojelu ovat aloja, joiden edustajilla on hyvät palkat.

Sen sijaan kielet, kirjallisuus ja kulttuuri, historia, psykologia, viestintä ja informaatio, sosiaali- ja terveystoimi, kasvattaminen, taiteet, majoitus ja ravitseminen sekä kauneudenhoito ovat aloja, joille kouluttautuminen takaa huonoimmat palkat.

Lääkäri lyö
lisensiaatin


Ylemmän korkeakoulutuksen saanut erikoislääkäri tienaa keskimäärin 5 588 euroa kuukaudessa.

Psykologian lisensiaatit, joilla on jatkotutkinto, saavat kuitenkin vain 3 272 euroa.

Vastaavasti alemman korkeakoulutuksen saaneet opinto-ohjaajat hankkivat keskimäärin 3 604 euroa kuukaudessa, mutta ylemmän korkeakoulutuksen saaneet viestintä- ja informaatioalan kandidaatit vain 2 521 euroa.

Suojeluala lyö
liikuntapuolen


Suojelualan koulutuksen käyneillä on alin korkeakoulutus. Heidän keskipalkkansa on 3 318 euroa.

He peittoavat alemman korkeakoulun käyneistä esimerkiksi vapaa-aikatoiminnan ja liikunnan koulutuksen saaneet, jotka tienaavat 2 073 euroa.

Alempi korkeakoulutus on siis eri asia kuin alin korkeakoulutus.

Kaupan ja hallinnon ammattitutkinnon suorittaneet kuuluvat ryhmään keskiasteen koulutus. Heidän keskiansionsa on 2 618 euroa kuukaudessa. Alimman korkeakoulutuksen suorittaneet merkonomit tienaavat vain 2 117 euroa.

Kaikkein koulutetuimmat erottuvat muista selvästi
Säännöllisen työajan ansion keskiarvo 2007

Ensimmäinen numero vasemmalla ilmaisee koulutusastetta: 3 on keskiaste, 5 alin korkeakouluaste, 6 alempi korkeakouluaste, 7 ylempi korkeakouluaste, 8 tutkijakoulutus ja 9 muu tai tuntematon koulutus. Euroa kuukaudessa
8751 Lääketieteen tohtori; lääketieteen ja kirurgian tohtori5725
7751 Erikoislääkäri5588
7752 Erikoishammaslääkäri5465
8752 Hammaslääketieteen tohtori5150
8511 Tekniikan lisensiaatti, konetekniikka ja energiatekniikka5114
7722 Hammaslääketieteen lisensiaatti5111
8515 Tekniikan lisensiaatti, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka4885
8362 Yhteiskuntatieteiden tohtori4873
8152 Filosofian tohtori, kasvatustieteellinen ala4645
8512 Tekniikan lisensiaatti, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka4586
7721 Lääketieteen lisensiaatti4573
8453 Filosofian tohtori, fysikaaliset tieteet4561
8351 Kauppatieteiden tohtori4517
7341 Oikeustieteen maisteri, oikeustieteen kandidaatti, lainopin kandidaatti, ylempi oikeustutkinto4514
8333 Hallintotieteiden lisensiaatti4473
8151 Kasvatustieteen tohtori4470
7515 Diplomi-insinööri, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka4391
8421 Filosofian lisensiaatti, matematiikka ja tilastotiede4380
8514 Tekniikan lisensiaatti, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka4335
8755 Terveystieteiden tohtori, terveydenhuollon tohtori4249
8423 Filosofian lisensiaatti, fysikaaliset tieteet4214
8756 Filosofian tohtori, terveys- ja sosiaaliala4203
8321 Kauppatieteiden lisensiaatti4202
7512 Diplomi-insinööri, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka4199
8331 Valtiotieteiden lisensiaatti4164
7511 Diplomi-insinööri, konetekniikka ja energiatekniikka4154
8725 Terveystieteiden lisensiaatti, terveydenhuollon lisensiaatti4105
8457 Filosofian tohtori, biologia, biokemia ja ympäristötiede4090
7516 Diplomi-insinööri, tuotantotalous4017
8121 Kasvatustieteen lisensiaatti3995
8332 Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti3979
7323 Taloustieteiden kandidaatti (ylempi)3959
7513 Diplomi-insinööri, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka3950
7333 Hallintotieteiden maisteri, hallintotieteiden kandidaatti (ylempi)3945
8427 Filosofian lisensiaatti, biologia, biokemia ja ympäristötiede3859
7541 Arkkitehti3836
7724 Farmasian ylempi korkeakoulututkinto3823
7322 Ekonomi (ylempi)3799
8263 Filosofian tohtori, historia ja arkeologia3792
7625 Metsänhoitaja; metsätutkinto3753
7422 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, tietojenkäsittely3652
7321 Kauppatieteiden maisteri, kauppatieteiden kandidaatti (ylempi)3631
7423 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, fysikaaliset tieteet3631
6135 Opinto-ohjaaja3604
7514 Diplomi-insinööri, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka3585
6423 Luonnontieteiden kandidaatti, fysikaaliset tieteet3575
7421 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, matematiikka ja tilastotiede3558
8424 Filosofian lisensiaatti, kemia3541
8231 Filosofian lisensiaatti, kielitieteet3514
7624 Agronomi3488
7501 Tekniikan ja liikenteen alan ammattikorkeakoulun jatkotutkinto3472
6726 Terveydenhoitoalan hallinnollinen tutkinto3463
6421 Luonnontieteiden kandidaatti, matematiikka ja tilastotiede3459
6532 Insinööri, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka3454
7622 Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti (ylempi)3448
8233 Filosofian lisensiaatti, historia ja arkeologia3426
6536 Insinööri, tuotantotalous3418
6535 Insinööri, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka3416
7424 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kemia3411
7331 Valtiotieteiden maisteri, valtiotieteen kandidaatti (ylempi)3392
6531 Insinööri, konetekniikka, energiatekniikka ja kuljetustekniikka3388
7334 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, yhteiskuntatieteellinen ala3372
6422 Luonnontieteiden kandidaatti, tietojenkäsittely3371
8234 Filosofian lisensiaatti, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimus3358
6322 Ekonomi (alempi)3351
6815 Suojelualan ammattikorkeakoulututkinto3341
7426 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, maantiede3331
7199 Muu kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus, ylempi korkeakouluaste3318
5815 Suojelualan koulutus, alin korkea-aste3318
6533 Insinööri, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka3314
7271 Teologian maisteri, teologian kandidaatti (ylempi)3311
7623 Elintarviketieteiden maisteri, elintarviketieteiden kandidaatti (ylempi)3307
6132 Peruskoulun luokanopettaja3302
7725 Terveystieteiden maisteri, terveydenhuollon kandidaatti (ylempi)3294
7261 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kielitieteet3293
6139 Muu opettajankoulutus, alempi korkeakouluaste3285
7822 Liikuntatieteiden maisteri, liikuntatieteiden kandidaatti (ylempi)3284
8335 Psykologian lisensiaatti3272
7519 Diplomi-insinööri, muu tekniikka3266
7263 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, historia ja arkeologia3249
6138 Kansa- ja kansalaiskoulunopettaja3245
6534 Insinööri, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka3225
7427 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, biologia, biokemia ja ympäristötiede3206
6511 Insinööri (ammattikorkeakoulu), konetekniikka, energiatekniikka ja kuljetustekniikka3197
6541 Rakennusarkkitehti3196
6813 Kauneudenhoitoalan ammattikorkeakoulututkinto3187
6822 Liikuntatieteiden kandidaatti (alempi), liikuntakasvatuksen kandidaatti3178
6133 Peruskoulun aineenopettaja3172
6136 Musiikinopettaja, alempi korkeakouluaste3170
6424 Luonnontieteiden kandidaatti, kemia3159
5112 Ammattikoulun ammatinopettaja3138
6334 Humanististen tieteiden kandidaatti, yhteiskuntatieteellinen ala3134
7267 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, filosofia (humanistinen ala)3133
7753 Erikoiseläinlääkäri3124
7122 Kasvatustieteen maisteri, kasvatustieteiden kandidaatti (ylempi), kasvatustieteet3103
7332 Yhteiskuntatieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden kandidaatti (ylempi)3100
6134 Erityisopettaja3076
7221 Taiteen maisteri, taiteen kandidaatti (ylempi)3073
7239 Muu musiikin koulutus, ylempi korkeakouluaste3066
6391 Sosionomikoulutus ja muu yhteiskunnallinen toimihenkilökoulutus3065
6516 Insinööri (ammattikorkeakoulu), tuotantotalous3058
6512 Insinööri (ammattikorkeakoulu), sähkötekniikka ja automaatiotekniikka3048
5114 Kotitalousopettaja3046
6515 Insinööri (ammattikorkeakoulu), rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka3042
7121 Kasvatustieteen maisteri, kasvatustieteiden kandidaatti (ylempi), opettajankoulutus3041
6625 Metsätalousinsinööri3035
7262 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kääntäminen ja tulkkaus3014
6333 Hallintotieteiden kandidaatti (alempi)3007
7231 Musiikin maisteri, musiikin kandidaatti (ylempi)2994
6231 Humanististen tieteiden kandidaatti, kielitieteet2979
7425 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, geologia2979
5119 Muu opettajankoulutus, alin korkea-aste2970
7264 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimus2949
6426 Luonnontieteiden kandidaatti, maantiede2928
5113 Kotiteollisuusopettaja2926
6233 Humanististen tieteiden kandidaatti, historia ja arkeologia2910
7265 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, taiteiden tutkimus2901
6613 Metsätalousinsinööri (ammattikorkeakoulu)2877
7335 Psykologian maisteri, psykologian kandidaatti (ylempi)2871
5515 Teknikko, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka2865
6341 Oikeustieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste2840
5511 Teknikko, konetekniikka ja kuljetustekniikka2835
6539 Insinööri, muu tekniikka2826
5512 Teknikko, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka2824
5612 Hortonomi2822
6513 Insinööri (ammattikorkeakoulu), tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka2785
5513 Teknikko, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka2782
6811 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammattikorkeakoulututkinto2775
6211 Käsi- ja taideteollisuuden ja konservoinnin ammattikorkeakoulututkinto2755
5813 Kauneudenhoitoalan koulutus, alin korkea-aste2744
6427 Luonnontieteiden kandidaatti, biologia, biokemia ja ympäristötiede2742
6225 Teatteri- ja tanssialan koulutus, alempi korkeakouluaste2740
6222 Musiikin koulutus, alempi korkeakouluaste2733
6612 Hortonomi (ammattikorkeakoulu)2701
6514 Insinööri (ammattikorkeakoulu), prosessitekniikka ja materiaalitekniikka2695
6235 Humanististen tieteiden kandidaatti, taiteiden tutkimus2655
7723 Eläinlääketieteen lisensiaatti2642
5212 Musiikin koulutus, alin korkea-aste2640
6331 Valtiotieteiden kandidaatti (alempi)2626
3371 Kaupan ja hallinnon erikoisammattitutkinto2618
7711 Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulun jatkotutkinto2613
6519 Insinööri (ammattikorkeakoulu), muu tekniikka2610
5514 Teknikko, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka2604
6234 Humanististen tieteiden kandidaatti, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimus2594
6324 Akateeminen sihteeri ja kirjeenvaihtaja2584
3815 Suojelualan peruskoulutus2574
5411 Tietojenkäsittelyn koulutus, alin korkea-aste2557
6122 Kasvatustieteen kandidaatti (alempi), kasvatustieteet2556
5718 Farmaseutti ( vuoteen 1993)2544
7251 Teatteritaiteen maisteri, teatteritaiteen kandidaatti (ylempi)2540
7266 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, viestintätieteet ja informaatiotutkimus2521
5611 Agrologi2482
3844 Liikenteen ja merenkulun ammattitutkinto2479
3111 Opettajankoulutus, keskiaste2475
5711 Terveydenhuollon koulutus, alin korkea-aste2457
5519 Teknikko, muu tekniikka2445
5116 Musiikinopettaja, alin korkea-aste2442
3816 Sotilasalan peruskoulutus2421
5115 Lastentarhanopettaja (vuoteen 1985)2418
5619 Muu maa- ja metsätalousalan koulutus, alin korkea-aste2417
3212 Musiikin peruskoulutus2403
6332 Yhteiskuntatieteiden kandidaatti (alempi)2388
6281 Diplomikielenkääntäjä (kieli-instituutti)2386
6724 Farmaseutti2384
3543 Auto- ja kuljetusalan ammattitutkinto2379
5399 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, alin korkea-aste2371
6611 Agrologi (ammattikorkeakoulu)2355
6216 Medianomin ammattikorkeakoulututkinto2354
6711 Terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto2339
5299 Muu humanistinen ja taidealan koulutus, alin korkea-aste2337
5314 Sihteerikoulutus, alin korkea-aste2325
5211 Artenomi2306
5213 Kuvataiteen koulutus, alin korkea-aste2302
3213 Kuvataiteen peruskoulutus2301
5712 Sosiaalialan koulutus, alin korkea-aste2291
6111 Musiikin ammattikorkeakoulututkinto, opettajankoulutus2288
3872 Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan erikoisammattitutkinto2272
3011 Ylioppilastutkinto2253
6131 Lastentarhanopettaja (vuiodesta 1986)2252
6311 Tradenomi, liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto2252
3814 Liikenteen ja merenkulun peruskoulutus2247
3552 Rakennus- ja yhdyskunta-alan ammattitutkinto2245
5599 Muu tekniikan koulutus, alin korkea-aste2235
3545 Tietotekniikan ja tietoliikenteen ammattitutkinto2222
3771 Terveys- ja sosiaalialan erikoisammattitutkinto2220
5811 Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan koulutus, alin korkea-aste2215
5812 Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan koulutus, alin korkea-aste2209
6719 Muu terveys- ja sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto2205
6217 Humanistisen alan ja kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto2201
3219 Muu taidealan sekä käsi- ja taideteollisuuden peruskoulutus2199
3613 Metsätalouden peruskoulutus2196
3515 Tietotekniikan ja tietoliikenteen peruskoulutus2179
3441 Tietojenkäsittelyn ammattitutkinto2175
6712 Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto2162
6121 Kasvatustieteen kandidaatti (alempi), opettajankoulutus2159
3514 Sähköalan peruskoulutus2155
3641 Maatilatalouden ammattitutkinto2152
3711 Terveys- ja sosiaalialan peruskoulutus2141
3411 Tietojenkäsittelyn peruskoulutus, keskiaste2124
3511 Kone- ja metallialan peruskoulutus2119
3812 Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan peruskoulutus2118
5311 Merkonomi, liiketalouden opistotutkinto2117
3649 Muu maa- ja metsätalousalan ammattitutkinto2112
3544 Sähköalan ammattitutkinto2111
6213 Kuvataiteen ammattikorkeakoulututkinto2108
3612 Puutarhatalouden peruskoulutus2102
3513 Auto- ja kuljetusalan peruskoulutus2095
3522 Rakennus- ja yhdyskunta-alan peruskoulutus2087
3518 Pintakäsittelyalan peruskoulutus2081
6812 Vapaa-aikatoiminnan ja liikunnan ammattikorkeakoulututkinto2073
3523 Maanmittausalan peruskoulutus2064
3525 Graafisen alan peruskoulutus2047
3542 LVI-alan ammattitutkinto2045
3611 Maatilatalouden peruskoulutus2038
3517 Puualan peruskoulutus2025
3512 LVI-alan peruskoulutus2010
3399 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, keskiaste2005
3871 Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan erikoisammattitutkinto2000
3311 Liiketalouden perustutkinto (merkantti, merkonomi)1997
3516 Paperi- ja kemianteollisuuden peruskoulutus1996
3842 Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan ammattitutkinto1995
3529 Muu tekniikan peruskoulutus, keskiaste1986
3341 Kaupan ja hallinnon ammattitutkinto1973
3899 Muu palvelualojen koulutus, keskiaste1962
3099 Muu yleissivistävä koulutus, keskiaste1960
9999 Muu koulutus, koulutusaste tuntematon1948
3319 Muu kaupan ja hallinnon peruskoulutus, keskiaste1941
3211 Artesaani, käsi- ja taideteollisuuden peruskoulutus1938
3216 Viestintäalan peruskoulutus1937
3811 Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan peruskoulutus1919
3619 Muu maa- ja metsätalousalan peruskoulutus1918
3521 Elintarvikealan peruskoulutus1907
3813 Kauneudenhoitoalan peruskoulutus1902
3524 Tekstiili- ja vaatetusalan peruskoulutus1879
3841 Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan ammattitutkinto1827
3741 Terveys- ja sosiaalialan ammattitutkinto1823
Lähde: Tilastokeskus, Taloussanomat

Kommentit

  Näytä lisää

  Näitä luetaan!

  1. 1

   Nämä kuitit kannattaa säästää – ”Silloin kuittien on löydyttävä”

  2. 2

   Karu arvio öljystä: Jos toukokuussa ei tapahdu, romahdus uhkaa

  3. 3

   Donald Trumpin ”talvipalatsi” on huikean kallis eliittiklubi – katso hulppeat kuvat kartanosta

  4. 4

   Kommentti: Toisille pian 200 e/kk enemmän – Lindströmin eläketuki on epäreilu

  5. 5

   10 hankalaa kysymystä työhaastatteluista – ja mitä niillä haetaan

  6. 6

   Googlen autoprojekti kompastui erikoiseen ongelmaan

  7. 7

   Pian voi alkaa hakea uutta eläketukea – 760 e/kk

  8. 8

   Lagarde: Kreikan velkoja ei tulisi antaa anteeksi

  9. 9

   Haluaisitko asuntolainan jopa 45 vuodeksi? Viranomainen varoittaa

  10. 10

   ”Aivan uutta tietoa” – Helsinki-Tallinna -tunnelin selvityksen ”tulokset lupaavia”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Nämä kuitit kannattaa säästää – ”Silloin kuittien on löydyttävä”

  2. 2

   ”Hienostunut rikollinen juoni” ABB:ssä: Talousvastaava vei 100 miljoonaa ja katosi

  3. 3

   Pian voi alkaa hakea uutta eläketukea – 760 e/kk

  4. 4

   Näkökulma: Euron tuho voi alkaa – näin ajopuu-Suomen kohtalo ratkeaa

  5. 5

   Kauppojen aukiolot vapautettiin – näin kävi ABC-asemien markettimyynnin

  6. 6

   Kreikka tarvitsee taas rahaa – näin se vaikuttaa Suomeen

  7. 7

   Karu arvio öljystä: Jos toukokuussa ei tapahdu, romahdus uhkaa

  8. 8

   Lähteet: Trumpin päästrategi Bannon tapasi Saksan suurlähettilään – viesti EU:lle oli kylmäävä

  9. 9

   Kommentti: Toisille pian 200 e/kk enemmän – Lindströmin eläketuki on epäreilu

  10. 10

   10 hankalaa kysymystä työhaastatteluista – ja mitä niillä haetaan

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Yle: Kirjeessä koteihin jaettu oikea seteli hämmentää suomalaisia – osa palauttaa, vaikkei tarvitsisi

  2. 2

   ABC-asemien S-bonus muuttuu – ”Aion äänestää jaloillani”

  3. 3

   50 000 miestä parhaassa iässä ei tee töitä tai opiskele – ”Mitä heille tapahtui?”

  4. 4

   Näin suomalainen mies putoaa työelämästä – ”Ajatellaanko todella, että ihmiset haluavat elää tuilla?”

  5. 5

   Nämä kuitit kannattaa säästää – ”Silloin kuittien on löydyttävä”

  6. 6

   Venäläismiljardöörin purjelaiva takavarikoitiin – jättimäinen merilelu maksoi 400 miljoonaa

  7. 7

   Metalliliitto: Työpaikalla pidettiin mustaa listaa työntekijöistä – levisi vahingossa kaikille

  8. 8

   Uusi eläkemuoto houkuttelee työttömiä – hetken helpotus voi kostautua

  9. 9

   Suomalaismies yritti saada 25 000 euron sairaalakuluja vakuutusyhtiöiltä – joutui mustalle listalle

  10. 10

   Sunnuntailisistä nautittu 100 vuotta – joko riittää?

  11. Näytä lisää